Socialize

sahityik v topannave | साहित्यिक व त्यांची टोपणनावे

साहित्यिक व त्यांची टोपणनावे


अ.
क्र.
लेखक, कवी, कवयित्री नावे (साहित्यिक)
टोपणनाव

आत्माराम रावजी देशपांडे

अनिल

शाहीर अनंत घोलप      

अनंत फंदी

दिनकर गंगाधर केळकर

अज्ञातवासी

चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर

आरती प्रभु

स.अ.शुक्ल

कुमुद

विष्णू वा.शिरवाडकर

कुसुमाग्रज

प्रल्हाद केशव अत्रे

केशवकुमार

कृष्णाजी केशव दामले

केशवसुत

ग.दि.माडगुळकर

गदिमा

१०

शंकर केशव कानेटकर

गिरीश

११

राम गणेश गडकरी

गोविंदाग्रज

१२

माणिक बंडोजी ब्रम्हभट्ट

तुकडोजी महाराज

१३

तुकाराम बोल्होबा अंबिले

संत तुकाराम

१४

माणिक शंकर गोडघाटे

ग्रेस

१५

शंकर काशिनाथ गर्गे

दिवाकर

१६

त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे

बालकवी

१७

नारायण मुरलीधर गुप्ते

बी

१८

वीरसेन आनंद कदम

बाबा कदम

१९

विनायक जनार्दन करंदीकर

विनायक

२०

माधव त्र्यंबक पटवर्धन

माधव ज्युलियन

२१

डॉ. काशिनाथ हरि मोडक

माधवानुज

२२

बा.सी.मर्ढेकर

मकरंद

२३

यशवंत दिनकर पेंढारकर

यशवंत

२४

यशवंत दत्ताजी महाडिक

यशवंत दत्त

२५

रघुनाथ चंदावरकर

रघुनाथ पंडित

२६

मोरेश्वर रामचंद्र पराडकर

मोरोपंत

२७

मुक्ताबाई विठ्ठल कुलकर्णी

संत  मुक्ताबाई

२८

गोपाळ हरी देशमुख

लोकहितवादी

२९

विनायक नरहर भावे

विनोबा

३०

निवृत्ती रावजी पाटील

पी.सावळाराम

३१

विष्णुशास्त्री चिपळूणकर

गोल्या घुबड

३२

गोविंद त्र्यंबक दरेकर

गोविंद

३३

सौदागर नागनाथ गोरे

छोटा गंधर्व

३४

विश्वनाथ वामन बापट

वसंत बापट

३५

रघुनाथ दामोदर सबनीस

वसंत सबनीस

३६

विष्णु भिकाजी गोखले

विष्णुबुवा ब्रम्हचारी

३७

जयवंत दळवी

ठणठणपाल

३८

रा.वि.टिकेकर

धनुर्धारी

३९

दगडू मारुती पवार

दया पवार

४०

वसंत नारायण मंगळवेढेकर

राजा मंगळवेढेकर

४१

कृष्ण पांडुरंग लिमये

राधारमण

४२

हरिहर गुरुनाथ कुलकर्णी

कुंजविहारी

४३

भगवान रघुनाथ कुलकर्णी

बी रघुनाथ

४४

बंधु माधव मोडक

बंधुमाधव

४५

गोविंद विनायक करंदीकर

विंदा करंदीकर

४६

व्दारकानाथ माधवराव पितळे

नाथमाधव

४७

बाळकृष्ण भगवंत बोरकर

बाकीबा

४८

नारायण गजानन आठवले

राजा ठकार

४९

दिनकर दत्तात्रय भोसले

चारुता सागर

५०
भालचंद्र वनाजी नेमाडे
भालचंद्र नेमाडे


Post a Comment

0 Comments